Giải mã luật hấp dẫn – Bí mật thành công của người giàu

Diversify

Bí Mật Siêu Hình – Luật Hấp Dẫn Phần 2

Bí Mật Siêu Hình – Luật Hấp Dẫn Phần 2

Một bộ phim khoa học tuyệt vời đánh thức tiềm năng phi thường trong con người bạn. Kích thích sự tư duy và sáng tạo cực độ trong bạn. một bộ phim không nên bỏ qua nếu muốn phát triển bản thân.

Xem xong bộ phim này có thể bạn sẽ nhận ra những giới hạn của bản thân bạn đã tự đặt ra cho mình, hãy phá vỡ nó để thành công hơn trong cuộc sống.

1 Comment

  1. Tam
    May 1, 2018 at 9:36 am #

    Nội dung của nó bao hàm đầy đủ nội dung của những quyển sách:

    Reply

Leave a Reply